Disclaimer

  • Yarinde is niet aansprakelijk indien er sprake is van 'kennelijke' (type-)fouten. 
  • Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van Yarinde, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Yarinde, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets mag van Yarinde.nl  worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Yarinde.
  • Alle rechten zijn voorbehouden aan Yarinde, tenzij anders vermeld.
  • Yarinde.nl aanvaardt geen frames van Yarinde binnen andere websites of applicaties.

Copyright

  • Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De informatie op deze site is afkomstig van Yarinde. Op alle informatie rust copyright en de intellectuele eigendomsrechten op de gegevens berusten bij Yarinde. Het is niet toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Yarinde is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden, beschikbaar te stellen op een netwerk of op andere wijze te (her)verspreiden.

Foto's

  • Let op, op ALLE foto's die u op de website van Yarinde en partners terugvindt, berusten Copyrights. Wij treden op tegen diefstal (online en offline) van onze foto's van planten, struiken en bomen waarbij de (juridische) kosten volledig voor uw rekening zijn met terugwerkende kracht.