Retourneren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Na herroeping heeft u nog eens 14 dagen om de producten terug te sturen. Producten vervaardigd conform instructies van de consument (maatwerk) zijn uitgesloten van het herroepingsrecht.

Retouradres: 

  • Meervelderweg 95
  • 3888NJ Uddel

Wij vragen u om uw producten en/of tuinplanten, indien mogelijk, in originele verpakking met labels te retourneren. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Voor het retourneren van de bestelling zijn de directe retourkosten (€29,95) voor uw rekening. Wij zullen de goederen afhalen en het volledige bedrag binnen 14 dagen crediteren. Tevens kunt u gebruik maken van het modelformulier.

U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. Download het Europees modelformulier voor herroeping

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.